Kontakt

Telefon: | + 389 2 3147-129 | + 389 2 3211 468
E-mail: pulmo@t-home.mk
Lokacion: Bul. Nene Tereza nr.17 - Shkup