• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Klinika për Pulmologji dhe Alergologji

ISHP Klinika për pulmologji dhe alergologji është institucion shëndetësor shumë i specializuar në Republikën e Maqedonisë, që përveç veprimtarisë shëndetësore kryen edhe veprimtari mësimore edhe veprimtari shkencore dhe paraqet institucion referent në Republikën e Maqedonisë për kujdes të sëmurëve me sëmundje të mushkërive. Në këtë institucion trajtohen të sëmurë nga i gjithë vendi, pacientë privatë nga vendet fqinjë (Kosovë, Shqipëri), kryhen kontrolle konsultative, kontrolle konziliare dhe jepet ndihmë profesionale metodologjike në institucionet e tjera nëpërmjet realizimit të programeve dhe kurseve edukative. Çdo ditë ndiqet avancimi i të gjitha fushave në mjekësi, krijohen standarde vetjake, aplikohen procedura të reja në mjekim.